PPS advokáti
Čeština English Français
Home / Von uns / Publikační činnost / Nabytí vlastnického práva od nevlastníka v novém občanském zákoníku

Nabytí vlastnického práva od nevlastníka v novém občanském zákoníku

Princip právní jistoty vyplývající z konceptu materiálně chápaného právního státu, který je zakotven v čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, se v českém právním řádu projevuje celou řadou požadavků jak na tvorbu práva, tak i na jeho aplikaci.
 
Jedním z těchto projevů je nepochybně právě s odkazem na obecnější právní princip právní jistoty výkladové pravidlo spočívající v ochraně dobré víry jednajících osob. Princip ochrany dobré víry je jedním z vůdčích idejí soukromého práva a současně je jedním z limitů autonomie vůle účastníků soukromoprávních vztahů.
 
Ochrana dobré víry jako právní hodnota přitom vychází z presumpce poctivosti účastníků soukromoprávních vztahů a při výkladu právních úkonů v soukromoprávním styku je tak tento princip nutno respektovat a vnímat ho z pozice korektivu obecně platného pro celé soukromé právo. V obecné rovině se přitom pojem dobrá víra chápe jako nezaviněná nevědomost o právních nedostatcích právního stavu.
 
 
Autor: Mgr. Petr Švadlena, Mgr. Lukáš Eppich ( Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři ) | 26.4.2013
Wir sind in der ganzen Tschechischen Republik tätig Sehen Sie sich an, wo Sie unsere Zweigstellen finden
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
pps@ppsadvokati.cz
Tel: +420 495 512 831-2
Telefax: +420 495 512 838
 
 
 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
Telefax: +420 224 237 908
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
Telefax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Poláčkovo náměstí 85
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 494 321 351
Telefax: +420 494 321 351
KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Übergang zu Kontakte