Podporujeme
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu

TJ Slavia Hradec Králové

 • Volejbalový oddíl Slavia Hradec Králové je největším volejbalovým klubem v kraji s dlouholetou historií a tradičně dobrou prací s mládeží ve věku od 6 do 21 let. V roce 2000 byly zřízeny sportovní třídy při dvou základních školách dnes transformované do sportovního střediska kategorie žactva dívek a chlapců. Mládežnické celky soutěží v krajských přeborech minižactva, mladšího a staršího žactva i Českých pohárech.
 

Speciální škola Hradec Králové

 • Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
 • Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové
 • www.specialnihk.cz
 • Mateřská škola Slunečnice je součástí školského zařízení Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové. Je určena dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby různého typu a stupně, včetně kombinovaných vad. Své místo zde najdou i děti, které mají z různých důvodů problémy se začleněním do většího kolektivu.
  

CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, o.s.

 • Cílem práce je integrace dětí a mládeže s postižením do běžného života a zamezení sociální izolaci v dospělosti. Sdružení usiluje o rozvoj sportu handicapovaných dětí a mládeže, dále o podporu rehabilitace a vzdělávání. 
 
  

CARE Česká republika o.s.

 • občanské sdružení
 • Italská 26, 120 00 Praha 2
 • www.care.cz
 • Pomáhá lidem v nejchudších zemích světa. Pracuje pro svět plný naděje, tolerance a sociální spravedlnosti, ve kterém bude chudoba poražena a lidé budou žít důstojně a v bezpečí.
 
 
 
Lékaři bez hranic, o.p.s.
 • Lékaři bez hranic pomáhají lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním nebo obětem ozbrojených konfliktů, a to bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ a náboženské nebo politické přesvědčení.
 
 

Zdravotní klaun, o.p.s.

 • Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.