Další související služby
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu
  • právní rozbory a analýzy otázek a problémů při aplikaci a výkladu Zákona o veřejných zakázkách, v platném znění
  • právní pomoc a konzultace k problematice zadávání veřejných zakázek
  • audit již zrealizovaných výběrových řízení
  • analýza problémových situací, které mohou nastat při zadávání zakázek, včetně návrhů řešení
  • odborné posouzení správnosti postupu a průběhu výběrových řízení
  • školení v oblasti veřejných zakázek

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.