Životní prostředí
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu
  • regulace provozu průmyslových zařízení (nová povolení a změny)
  • právní podpora při zabezpečení souladu se stavem techniky
  • lesní hospodářství a ochrana přírody
  • ochrana ovzduší
  • chemické látky
  • sanace starých ekologických zátěží
  • konzultace k problematice práva životního prostředí
  • zastupování ve správním řízení a v řízení před soudy ve správním soudnictví 

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.