Převody a správa nemovitostí
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu
 • komplexní právní služby ve věcech koupě, prodeje či darování nemovitostí (domy, byty, nebytové prostory, pozemky)
 • due diligence právního stavu nemovitostí
 • kupní smlouvy a darovací smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcných břemen
 • zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupní práva
 • převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • advokátní úschovy kupní a klientský servis při uzavírání smluv
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • zastupování ve sporech souvisejících s koupí či prodejem nemovitostí
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • smlouvy upravující spoluvlastnické vztahy k nemovitostem včetně jejich zrušení a vypořádání

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.