Hospodářská soutěž
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu
  • zajišťování souhlasu ÚOHS se spojováním soutěžitelů
  • řešení sporů souvisejících se zneužíváním dominantního postavení
  • posuzování veřejných podpor a zajišťování výjimek potřebných k jejich poskytnutí
  • posuzování přípustnosti dohod z hospodářsko soutěžního hlediska
  • zastupování v řízeních před ÚOHS

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.