Mapa stránek
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu
Domovská stránka
Mapa stránek
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Podmínky používání stránek
Služby
Právo veřejných zakázek, koncesí a veřejných podpor
Služby pro zadavatele
Služby pro uchazeče a zájemce
Další související služby
Korporátní právo
Zakládání a přeměny obchodních společností, koncernové právo, fúze a akvizice
Likvidace a restrukturalizace, insolvenční právo
Trestní právo a přestupky
Odpadové hospodářství a právo životního prostředí
Životní prostředí
Odpadové hospodářství
Pracovní právo a zaměstnanost
Pracovní právo
Zaměstnanost
Správní právo a správní řízení
Rodinné právo
Právní poměry k dětem
Rozvod manželství
Právo nemovitostí
Převody a správa nemovitostí
Developerské projekty
Soudní spory a rozhodčí řízení
Další právní služby pro korporace a podnikatele
Závazky související s podnikáním
Hospodářská soutěž
Nebankovní finančnictví
Vymáhání pohledávek
Přeprava
Právo duševního vlastnictví
Směnečné právo
Právo ve zdravotnictví
Autorské právo
Další právní služby pro nepodnikatele
Občanskoprávní závazky
Vymáhání pohledávek
Rekodifikace soukromého práva, školení
Náš tým
Advokáti partneři
Ervín Perthen (JUDr., MBA)
Kateřina Perthenová (JUDr.)
Petr Švadlena (Mgr.)
Pavlína Marešová (Mgr.)
Josef Moravec (JUDr.)
Jan Lipavský (Mgr.)
Gabriela Doudová (Hájková) (Mgr.)
Milan Musil (Mgr.)
Michal Štrof (Mgr.)
František Divíšek (JUDr.)
Advokáti
Vojtěch Adámek (Mgr.)
Lukáš Eppich (Mgr.)
Milan Chmelík (JUDr.)
Jana Kučerová (Mgr.)
Helena Kuberová (Mgr.)
Michala Králová (Mgr.)
Petr Kučera (JUDr. Ph.D.)
Markéta Nováková (Mgr.)
Ladislav Preclík (Mgr.)
Kateřina Šperková (Mgr.)
Jakub Tichý (Mgr.)
Tereza Sladká (Mgr.)
Tereza Zezulková (Mgr.)
Erika Horníčková (Mgr.)
Karel Hromek (Mgr. Bc.)
René Příhoda (Mgr.)
Advokátní koncipienti
Barbora Štrofová (Mgr.)
Martin Šoula (Mgr.)
Administrativa
Pavlína Opletalová
Kateřina Veselá
Lucie Burešová
Veronika Procházková
Hana Stoklásková
Jarmila Hebká
Iva Olivová
Adéla Kavříková
Michal Legerský
Klára Malinská (Ing.)
Nikola Pavlíčková (Mgr.DiS.)
Kateřina Žohová (Bc.)
Pavel Panchartek
David Knespl
Petra Morávková
Kateřina Němcová
Petra Pilařová
Jana Šoltová
Reference
Aktuálně
O nás
Publikační činnost
Spolupráce
Advokátní kanceláře
Notáři
Tlumočníci a překladatelé
Exekutoři
Zahraniční AK
Podporujeme
Ostatní
Pracovní nabídky
Kontakty
Hradec Králové
Praha
Vysoké Mýto
Rychnov nad Kněžnou
Kolín


Redakce
Aktuálně
Dopady epidemie COVID 19 na pracovněprávní vztahy – překážky v práci na straně zaměstnavatele
Dopady epidemie COVID 19 na smluvní vztahy
Vážení klienti, obchodní partneři a návštěvníci naší kanceláře,
Kolega Ervín Perthen publikoval článek týkající se odpovědnosti státu za délku řízení v Advokátním deníku vydávaném ČAK
48. reprezentační právnický ples
Poděkování
Hledáme do sídla společnosti v Hradci Králové advokátního koncipienta/-ku, spolupracujícího advokáta/-ku
Změna adresy pražské pobočky
Poděkování
JUDr. František Divíšek uspěl
Společník PPS advokáti, Jan Lipavský, se vyjadřoval v TV Seznam ke kauze nákupu kamer pro sanitky záchranné služby
Zajímá vás, jak je to s majetkem ve společném jmění manželů ?
Podívejte se na zajímavý rozhovor, který poskytl společník PPS advokáti
Sledujte nás také na Facebooku
Soudní poplatek musí být zaplacen v soudem stanovené lhůtě
Kolega Ervín Perthen obhajoval právní posudek před pardubickými zastupiteli
PPS advokáti s.r.o. v médiích
Kolegové Mgr. Michal Štrof a Mgr. Tereza Trojanová publikovali na epravo.cz článek týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem.
Společník naší kanceláře bude zastupovat Město Hradec Králové ve sporu s CTP
Zákon č. 460/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Lex Babiš dopadá i na řadové zastupitele, soudce a státní zástupce (Novela zákona o střetu zájmů)
Společník PPS advokáti s.r.o.
Poděkování
Další člen kanceláře úspěšně složil advokátní zkoušku
Nový člen kanceláře
Společníkovi PPS advokáti s.r.o. byla vydána publikace
Poděkování
Vítězství Gabriely Hájkové v turnaji advokacie v golfu
NA NÁVŠTĚVĚ U PPS ADVOKÁTI
PPS advokáti v médiích
PPS advokáti s.r.o. opět Regionální právnickou firmou roku
Vítězství Gabriely Hájkové v Celostátním turnaji advokacie v tenise
PPS advokáti s.r.o. hledají nové členy týmu
Změna firmy
Člen kanceláře úspěšně složil advokátní zkoušku
Posila týmu
Nová advokátka posílila náš tým
Mgr. Jan Lipavský v médiích
Společník PPS ADVOKÁTI jmenován soudcem NSS
PPS ADVOKÁTI je regionální právnickou firmou roku
Přednáška Mgr. Jana Rejzla
Společníkovi PPS ADVOKÁTI byla vydána knižní novinka
Ocenění pro PPS ADVOKÁTI
Publikační činnost
Společník PPS advokati, JUDr. František Divíšek, se vyjadřoval k postupu MF ve věci uveřejnění IT smlouvy na EET
Zpoplatnění odvodu srážkové vody
PORUŠENÍ POVINNOSTI ZVEŘEJNIT VÝROČNÍ ZPRÁVU A ÚČETNÍ ZÁVĚRKU SPOLEČNOSTI JAKOŽTO NEKALOSOUTĚŽNÍ JEDNÁNÍ
PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM PŘI KOUPI ZÁVODU
PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2014: REAKCE VÍTĚZŮ
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ, JEHO ROZSAH A EXEKUCE OD 1. 1. 2014
LZE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZALOŽIT PRO VÍCE DOMŮ?
K MOŽNOSTI DOHODNOUT SI LHŮTU K VYPLACENÍ VYPOŘÁDACÍHO PODÍLU SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
SOUHLAS ČI SCHVÁLENÍ SOUDU U PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZA NEZLETILÉHO?
PORUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA SPOLUVLASTNÍKŮ „POSTARU“ Z POHLEDU OBECNÝCH ZÁSAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
JE TŘEBA SOUHLASU PRONAJÍMATELE PŘI PŘEVODU OBCHODNÍHO ZÁVODU?
Účast druhého manžela na obchodní společnosti nebo družstvu, které vznikly před 1. 1. 2014, dle přechodných ustanovení NOZ
Vyslat cizince na pracovní cestu je možné
Nabytí vlastnického práva od nevlastníka v novém občanském zákoníku
Věcná příslušnost soudu při vymáhání dluhu za členem společenství vlastníků jednotek
Třídenní lhůta k podání námitek
Účelová komunikace uvnitř uzavřeného areálu
Některé otázky nabytí vlastnického práva od nevlastníka
Použitelnost záznamů pořízených soukromou osobou v rámci trestního řízení
Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.