PPS advokáti
Čeština English Français
Home / Von uns / Publikační činnost / JE TŘEBA SOUHLASU PRONAJÍMATELE PŘI PŘEVODU OBCHODNÍHO ZÁVODU?

JE TŘEBA SOUHLASU PRONAJÍMATELE PŘI PŘEVODU OBCHODNÍHO ZÁVODU?

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravoval prodej podniku v ust. § 476 a násl., přičemž předmětná Smlouva o prodeji podniku patřila mezi tzv. absolutní obchody a její úprava se vyznačovala poměrně významným podílem ustanovení kogentní povahy. Základní princip, na kterém byla uvedená právní úprava převodu podniku postavena, byla zásada komplexnosti přechodu práv a závazků souvisejících s prodávaným podnikem (bez ohledu na to, zda mají obchodněprávní povahu), a to se zákonem stanovenými a postupem času i judikovanými výjimkami, týkajícími se přechodu práv a povinností veřejnoprávní povahy[1].
 
Výše uvedená zásada přechodu všech soukromoprávních práv a závazků náležejících k podniku, resp. nově dle ust. § 502 NOZ[2] k obchodnímu závodu (dále jen jako „závod“), by měla být zachována i v nové právní úpravě účinné od 1.1.2014, která je obsažena v ust. § 2175 a násl. NOZ „Zvláštní ustanovení o koupi závodu“[3]. V ust. § 2175 odst. 1 NOZ se uvádí, že: „Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží.“ Dle důvodové zprávy k NOZ toto „Základní ustanovení vyjadřuje zásadu, že tímto způsobem koupě nabývá kupující závod jako celek[4]“.
 
O úmyslu zákonodárce se však lze pouze dohadovat, když v důvodové zprávě je k ust. § 2307 NOZ uvedeno toliko: „Zvláštní povaha činnosti prováděné v prostoru sloužícím podnikání vyžaduje zvláštní úpravu dispozic s takovým prostorem. Předpokládá se, že s prostory sloužícími podnikání disponují právě podnikatelé.
 
 
Autor: Mgr. Jan Lipavský, Mgr. Tereza Kolářová
Wir sind in der ganzen Tschechischen Republik tätig Sehen Sie sich an, wo Sie unsere Zweigstellen finden
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
pps@ppsadvokati.cz
Tel: +420 495 512 831-2
Telefax: +420 495 512 838
 
 
 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
Telefax: +420 224 237 908
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
Telefax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Poláčkovo náměstí 85
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 494 321 351
Telefax: +420 494 321 351
KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Übergang zu Kontakte