PPS advokáti
English Deutsch Français
Domovská stránka / O nás / Publikační činnost / K MOŽNOSTI DOHODNOUT SI LHŮTU K VYPLACENÍ VYPOŘÁDACÍHO PODÍLU SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

K MOŽNOSTI DOHODNOUT SI LHŮTU K VYPLACENÍ VYPOŘÁDACÍHO PODÍLU SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Zrušený obchodní zákoník výslovně ve svém § 150 odst. 3 připouštěl možnost stanovit si ve společenské smlouvě delší než zákonnou lhůtu pro splatnost vypořádacího podílu. Podle této úpravy měla společnost vypořádací podíl vyplatit bez zbytečného odkladu poté, co splnila povinnost podle § 113 odst. 5 nebo 6 obchodního zákoníku, přičemž společenská smlouva mohla lhůtu pro splatnost vypořádacího podílu prodloužit. Obchodní zákoník tak dával společnostem možnost upravit si v zásadě libovolnou lhůtu pro vyplacení vypořádacího podílu ve společenské smlouvě.
 
V některých případech je přitom taková možnost velmi důležitá, neboť může nastat situace, kdy okamžité vyplacení celého podílu může zásadním způsobem narušit fungování společnosti, v krajním případě by mohlo být i likvidační. Tato úprava respektovala volnost a zájem na zachování činnosti společnosti bez výrazných zásahů. Možnost upravit si lhůtu pro vyplacení vypořádacího podílu tak byla v praxi hojně využívána.

V zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), který nahradil obchodní zákoník, jsou obecná ustanovení týkající se vypořádacího podílu obsažena v § 36 ZOK. Podle § 36 odst. 2 ZOK platí: „Neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci.“ V § 36 odst. 4 stojí: „Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků u jednotlivých forem obchodních korporací a vyplácí v penězích bez zbytečného odkladu poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše podle odstavce 2 nebo 3, ledaže společenská smlouva nebo dohoda mezi obchodní korporací a společníkem nebo společníkem, jehož účast zanikla, nebo jeho právním nástupcem určí jinak.“ Tato ustanovení jsou tak zjevně dispozitivní a lze se od nich odchýlit úpravou ve společenské smlouvě. Limity pro tuto smluvní úpravu ve společenské smlouvě jsou z hlediska určení výše vypořádacího podílu stanoveny v § 36 odst. 3 ZOK, a to ve zřejmé návaznosti na judikaturu k obchodnímu zákoníku týkající se spravedlivého určení výše vypořádacího podílu[1].

 

Více informací naleznete ZDE
 
 
 
Autoři: JUDr. Ervín Perthen, JUDr. Milan Chmelík
Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty