Některé otázky nabytí vlastnického práva od nevlastníka

Jak ukazují praktické příklady, není výjimečná situace, že k věci uplatňuje svá práva včetně práva vlastnického více osob. Mnohdy stojí na počátku celé věci vada právního úkonu, kterým mělo být vlastnické právo převedeno.
 
Pro účely tohoto článku se budeme zabývat pouze specifiky nabytí vlastnického práva k nemovitostem za situace, kdy je zpochybněno vlastnické právo posledního nabyvatele v řadě v důsledku okolnosti, která nemá původ v jeho vlastních úkonech, ale dříve v minulosti. V rámci sporů, které takto vznikají, lze rozeznat dvě skupiny problémů.
 
 
Autor: JUDr. Josef Moravec, JUDr. Petr Kučera, Ph.D. ( Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři ) | 21.12.2012
We work in the whole Czech Republic Where you can find our branches
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838
 
 
 
PRAGUE
Římská 14
120 00 Prague 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Poláčkovo náměstí 85
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 494 321 351
fax: +420 494 321 351
KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Go to contacts
Facebook

Kontakty

Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové