PPS advokáti
English Deutsch Français
Domovská stránka / O nás / Publikační činnost / PORUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA SPOLUVLASTNÍKŮ „POSTARU“ Z POHLEDU OBECNÝCH ZÁSAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

PORUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA SPOLUVLASTNÍKŮ „POSTARU“ Z POHLEDU OBECNÝCH ZÁSAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“) došlo ke změně již ustáleného institutu předkupního práva. K výkladu a významu předkupního práva, je třeba poukázat na od 1.1.2014 účinnou úpravu NOZ, který tzv. zákonné předkupní právo spoluvlastníků věci již neupravuje a v podstatě ho ruší. Dle ustanovení § 3062 NOZ pak zákonné předkupní právo spoluvlastníků podle ustanovení § 140 zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“), zanikne uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti NOZ. I zákonodárce tedy dospěl k tomu, že úprava zákonného předkupního práva spoluvlastníků je nadbytečná, není na ni nadále kladen důraz a fakticky tak bylo až na výjimky zrušeno.
 
Případné spory vzniklé z porušení předkupního práva spoluvlastníků bude třeba posuzovat podle právní úpravy zakotvené v OZ, avšak zároveň bude nutné na danou věc nahlížet ve světle právních zásad NOZ.

OZ v § 140 stanovil (a s ohledem na přechodná ustanovení vlastně do dne 31.12.2015 stanoví), že: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (§ 116, 117). Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“

Měl-li spoluvlastník zájem převést svůj spoluvlastnický podíl na někoho jiného než na osobu blízkou, měl dle OZ povinnost nabídnout ostatním spoluvlastníkům svůj spoluvlastnický podíl ke koupi. Nabídka spoluvlastníka přitom musela obsahovat všechny podmínky, za nichž měla být koupě uzavřena, tj. zejména cenu věci, předmět koupě, identifikaci toho, jemuž má být věc ke koupi nabídnuta, popřípadě další podmínky, nabídnuté vedle kupní ceny.[1] Dle již ustálené judikatury[2] platilo, že kupujícímu nemůže být věc přenechána za cenu nižší, případně za výhodnějších podmínek, než které byly obsaženy v nabídce oprávněnému spoluvlastníku (typicky půjde o rozdíl v kupní ceně). Oprávněný spoluvlastník měl rovněž právo dovolat se neplatnosti převodního jednání mezi spoluvlastníkem a třetí osobou.

Více informací naleznete ZDE

 

Autor: JUDr. Ervín Perthen, Mgr. Jana Kulířová

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty