PPS advokáti
English Deutsch Français
Domovská stránka / O nás / Publikační činnost / SOUHLAS ČI SCHVÁLENÍ SOUDU U PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZA NEZLETILÉHO?

SOUHLAS ČI SCHVÁLENÍ SOUDU U PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ZA NEZLETILÉHO?

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), ve svých úvodních ustanoveních [§ 3 odst. 2 písm. c)] výslovně zmiňuje mezi demonstrativně vypočtenými obecnými zásadami právními, na nichž spočívá soukromé právo, i zásadu, že nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu. Dle důvodové zprávy k NOZ je třeba úvodní ustanovení NOZ chápat jako určitá vyjádření účelu tohoto zákona a dále jako interpretační vodítko pro řešení složitých případů.[1
 

Případné spory vzniklé z porušení předkupního práva spoluvlastníků bude třeba posuzovat podle právní úpravy zakotvené v OZ, avšak zároveň bude nutné na danou věc nahlížet ve světle právních zásad NOZ.

OZ v § 140 stanovil (a s ohledem na přechodná ustanovení vlastně do dne 31.12.2015 stanoví), že: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (§ 116, 117). Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“

Měl-li spoluvlastník zájem převést svůj spoluvlastnický podíl na někoho jiného než na osobu blízkou, měl dle OZ povinnost nabídnout ostatním spoluvlastníkům svůj spoluvlastnický podíl ke koupi. Nabídka spoluvlastníka přitom musela obsahovat všechny podmínky, za nichž měla být koupě uzavřena, tj. zejména cenu věci, předmět koupě, identifikaci toho, jemuž má být věc ke koupi nabídnuta, popřípadě další podmínky, nabídnuté vedle kupní ceny.[1] Dle již ustálené judikatury[2] platilo, že kupujícímu nemůže být věc přenechána za cenu nižší, případně za výhodnějších podmínek, než které byly obsaženy v nabídce oprávněnému spoluvlastníku (typicky půjde o rozdíl v kupní ceně). Oprávněný spoluvlastník měl rovněž právo dovolat se neplatnosti převodního jednání mezi spoluvlastníkem a třetí osobou. V tomto článku se však budeme zabývat pouze situací, kdy oprávněný spoluvlastník chce spoluvlastnický podíl sám nabýt a domáhá se proto po novém spoluvlastníkovi, aby mu spoluvlastnický podíl nabídl ke koupi, neboť u dovolání se relativní neplatnosti je právní úprava poměrně jasná.

 

 

Autoři: Mgr. Jan Lipavský, Mgr. Erika Horníčková

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty