PPS advokáti
English Deutsch Français
Domovská stránka / O nás / Publikační činnost / SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ, JEHO ROZSAH A EXEKUCE OD 1. 1. 2014

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ, JEHO ROZSAH A EXEKUCE OD 1. 1. 2014

Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen jako OZ) a navazujícími změnami zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů[1] (dále jen jako o.s.ř.), a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů[2], došlo s účinností od 1. 1. 2014 k určitým změnám v oblasti manželského majetkového práva, tj. společného jmění manželů. Tyto změny pak mají dopad i do oblasti exekucí.
 
I podle OZ je součástí společného jmění vše, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství, a to včetně zisku z výlučného majetku jednoho z manželů (zde se může jednat např. o čistý zisk z nájmu bytu, který vlastní pouze jeden z manželů). Výjimky z tohoto zákonného pravidla pak stanoví § 709 odst. 1 OZ. Součástí společného jmění tak ze zákona nejsou např. věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů jako šatstvo nebo to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Zde poukazujeme na to, že OZ na jedné straně stanoví, že součástí společného jmění není to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, současně ale stanoví, že součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výlučně jednomu z manželů. I podle důvodové zprávy k OZ by tak měly být součástí společného jmění např. zisk z nájmu domu patřícího výlučně jednomu z manželů, ale nikoliv už příjmy do výše nákladů. Reálně by tak ovšem v tomto případě manžel vlastnící výlučně např. rodinný dům nezískal do výlučného vlastnictví nic a celý zisk by byl ve společném jmění. Stejně tak by dle pravidla o zisku náležícím do společného jmění zřejmě měly být součástí společného jmění úroky připisované k jistině uložené na účtu u peněžního ústavu, dividenda, apod. - manželovi jakožto výlučnému vlastníkovi by tak vždy zůstávala ve výlučném vlastnictví pouze původní majetková hodnota a nikoliv též zisk nabytý z této původní majetkové hodnoty. Výjimkou by zřejmě nebyla ani situace, kdy by vzrostla majetková hodnota patřící do výlučného vlastnictví jednoho z manželů v důsledku nárůstu cen na trhu, když celý tento nárůst by byl výnosem, který by se nesnižoval o náklady, jelikož by na takový nárůst žádné vynaloženy nebyly.

Výslovně již nová právní úprava neobsahuje ustanovení, podle něhož majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela nepatří do společného jmění manželů. Domníváme se nicméně, že na tuto problematiku by měl dopadat právě § 709 odst. 1 písm. d) OZ. V tomto případě totiž bude majetek nabýván na základě právního jednání vztahujícího se k výlučnému majetku jednoho z manželů, tedy za majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů a ve standardních případech nebude docházet k vytváření zisku, jelikož bude pouze transformována podoba příslušné majetkové hodnoty (např. na základě prodeje bytové jednotky ve výlučném vlastnictví budou získány peníze nabyté do výlučného vlastnictví, příp. následně použité např. na koupi rodinného domu nabytého opět do výlučného vlastnictví).

 

Více informací naleznete ZDE

 

Autoři: Mgr. Michal Štrof, Mgr. Michala Králová

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty