PPS advokáti
Čeština English Deutsch
Maison / Sur nous / Publikační činnost / Účast druhého manžela na obchodní společnosti nebo družstvu, které vznikly před 1. 1. 2014, dle přechodných ustanovení NOZ

Účast druhého manžela na obchodní společnosti nebo družstvu, které vznikly před 1. 1. 2014, dle přechodných ustanovení NOZ

Podle právní úpravy platné a účinné do konce roku 2013 (zákona č. 40/1964Sb., občanského zákoníku), konkrétně podle ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku, platilo následující:
 
Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.
 
Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) do zaběhlé a v praxi nepůsobící obtíže úpravy účastenství na obchodní společnosti vnáší nový rozměr. V § 709 odst. 3 nového občanského zákoníku se dočteme, že součástí společného jmění manželů je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. Součást společného jmění manželů dle nové právní úpravy je tedy obchodní podíl se všemi právy a povinnostmi, nikoliv již pouze jeho majetková hodnota.
  
 
Autor: JUDr. František Divíšek, Mgr. Michala Králová (Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.)
Nous travaillons sur toute la RT Consultez ou vous trouverez nos filiales
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838
 
 
 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908
VYSOKÉ MÝTO
Jirásková 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Poláčkovo náměstí 85
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 494 321 351
fax: +420 494 321 351
KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Passer a contact