PPS advokáti
English Deutsch Français

Občanskoprávní závazky

  • příprava, vyjednávání a připomínkování smluv, např. o dílo, kupních, o zápůjčce, nájemních, zástavních, o věcných břemenech, předkupních, budoucích, atd.
  • ochrana vlastnického práva
  • právo na ochranu osobnosti
  • dědické právo
  • náhrada majetkové i nemajetkové újmy včetně náhrady škody na zdraví
  • náhrada škody a nemajetkové újmy vůči státu
  • bezdůvodné obohacení
  • zastupování v řízeních před soudy a před rozhodčími orgány
  • zastupování v exekučním řízení oprávněných i povinných

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty