PPS advokáti
English Deutsch Français

Pracovní právo

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • pracovní řády a další vnitřní předpisy
 • odměňování
 • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
 • odstupné a bonusy
 • ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců
 • ochrana know-how a informací
 • ukončování pracovních poměrů
 • konkurenční doložky
 • odpovědnost za škodu a hmotná odpovědnost
 • opatření proti diskriminaci
 • restrukturalizace společnosti z hlediska pracovněprávních vztahů
 • úprava postavení statutárních orgánů
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
 • zastupování v pracovněprávních sporech a před orgány státní správy
 • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi
 • školení

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty