PPS ADVOKÁTI
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu
Naše nové prostory
PPS advokáti s.r.o. působí na trhu právních služeb od roku 2002, původně jako sdružení advokátů, od roku 2008 jako společnost s ručením omezeným využívající obchodního označení PPS ADVOKÁTI.
 
PPS ADVOKÁTI poskytuje právní služby v rámci celé České republiky, zejména na území Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Prostřednictvím členství v mezinárodní asociaci AEA (The European Association of Attorneys) a spolupráce s vybranými kancelářemi na území Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Rakouska jsme schopni zajistit právní pomoc i v mezinárodních právních vztazích. Komunikujeme v jazyce českém, anglickém, německém, ruském a francouzském.  
 
Spokojenost a důvěra našich klientů je prioritou. Preferujeme dlouhodobou spolupráci a nabízíme propracovaná, odborně odůvodněná, komplexní, přitom maximálně přehledná a hospodárná právní řešení za velmi zajímavé ceny. Samozřejmostí je otevřené, pravidelné a podrobné informování klienta a naprostá časově neomezená ochrana klientem sdělených údajů. V případě potřeby externě spolupracujeme s vybranými notáři, soudními znalci, exekutory, auditory, daňovými a účetními poradci, oprávněnými překladateli, realitními kancelářemi a organizátory veřejných dražeb.  
 
Naší vizí je udržení a další rozvoj stabilního, dostatečně silného a jednoznačně identifikovatelného podniku, jehož dobrá pověst a jméno budou zárukami kvalitních služeb pro náročné klienty.
 
PPS ADVOKÁTI poskytuje komplexní právní servis všem svým klientům, zejména pak v oblasti obchodního práva. Značnou část našich služeb tvoří civilní závazkové vztahy, právo veřejných zakázek, právní služby týkající se nebankovního finančního sektoru, právní služby v trestním právu. Velmi rozsáhlou je také sporná agenda, která zahrnuje velké množství soudních sporů a rozhodčích řízení.
 
Velmi si Vážíme všech našich klientů bez ohledu na to, zda jde o fyzickou osobu, nebo velkou obchodní korporaci. 
 
Potěšujícím výsledkem naší činnosti je stálý narůst klientely, která získává důvěru v naše služby. S kontinuálním nárůstem klientely souvisí i zvyšující se počet advokátů, kterých v PPS ADVOKÁTI v současné době působí celkem 22, všech právníků pak 26. PPS ADVOKÁTI tak lze zařadit mezi největší regionální advokátní kanceláře v ČR.    
Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.