Vážení klienti, obchodní partneři a návštěvníci naší kanceláře,
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu

činíme dostupná opatření k tomu, abychom byli i nadále schopni poskytovat právní služby. S ohledem na aktuální situaci si Vás dovolíme požádat o to, abyste v nejbližších týdnech zvážili potřebu jakéhokoli osobního setkání či jednání s členy naší kanceláře. Podstatnou část služeb a komunikace je možné řešit s využitím běžných komunikačních prostředků na dálku. V neodkladných a citlivých případech se můžeme domluvit na osobním setkání za podmínky, že jednající osoby nebudou vykazovat jakékoli projevy nemoci, zejména teplotu, kašel, dušnost a celkovou slabost. S ohledem na poslední rozhodnutí Vlády ČR a doporučení Česká advokátní komory jsme principiálně uzavřeli naše sídlo a pobočky pro osobní jednání. Většina našich kolegů bude nadále pracovat především v režimu Home Office, což může limitovat rychlost a v některých případech i dostupnost našich služeb.         

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví. Těšíme se na setkání, jakmile to bude možné.

PPS advokáti s.r.o.

 

Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.