PPS advokáti
English Deutsch Français
Domovská stránka / Služby / Soudní spory a rozhodčí řízení

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • komplexní právní služby v rámci zastupování před civilními soudy a správními soudy všech instancí a Ústavním soudem
 • analýza podkladů a informací
 • přípravná fáze řešení sporu a řešení právních otázek 
 • příprava procesní strategie 
 • zastupování při jednáních před soudy a rozhodčími orgány
 • příprava žalob, písemných vyjádření, důkazních a procesních návrhů a dalších písemných podání  
 • návrhy na předběžná opatření
 • příprava řádných a mimořádných opravných prostředků (např. odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost, návrh na obnovu řízení, kasační stížnost)
 • příprava ústavních stížností
 • návrh na exekuci a opravné prostředky v exekučním řízení
 • asistence při smírném řešení sporů

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty