PPS advokáti
English Deutsch Français

Vymáhání pohledávek

  • komunikace s dlužníky
  • výzvy k úhradám dluhů
  • mimosoudní vymáhání pohledávek
  • zajištění pohledávek po splatnosti včetně zajištění sepisu notářských zápisů s přímou vykonatelností
  • příprava žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu včetně elektronických   
  • zastupování v soudním či rozhodčím řízení
  • exekuční návrhy a vedení exekuce ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady a zastupování v exekučním řízení
  • postoupení pohledávek
  • uznání dluhu a dohody o narovnání

Na tuto oblast práva se specializují zejména tito advokáti:

Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty